คู่มือการใช้งาน ผู้ดูแลระบบ
ระบบการรับต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษาที่มีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อต่ออายุที่ปรึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที
รหัสผู้ใช้งาน    
รหัสผ่าน      
    

สงวนลิขสิทธิ์ © กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน